fbpx

Personvernserklæring

Personvernerklæringen gjelder aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og effektuering av kundeavtaler. Den gjelder også enkeltpersoner som søker jobb i eller via Scan Learn as

Innhenting av personopplysninger skjer:

 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via websidene våre.
 • Når du søker en stilling i Scan Learn as, eller du søker en stilling der vi er rekrutteringsspartner for en av våre kunder.

Hva brukes personopplysningene til og på hvilket grunnlag?

 • Sende deg markedsføringskommunikasjon. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre, arrangementer, aktiviteter ol.
 • Sende deg informasjon om produktene og tjenestene som du eller virksomheten du jobber i har kjøpt fra oss.
 • Utføre direktesalgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.
 • Gi deg informasjon om webinar, kurs, seminarer eller andre typer arrangement du har meldt deg på.
 • Svare på et «Kontakt meg»-skjema eller andre webskjemaer du har fylt ut på våre nettsider.
 • Følge opp innkommende forespørsler; kundestøtte, e-post, chat eller telefonsamtaler.
 • Utføre kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, lisensdetaljer, faktura, påminnelser og lignende.
 • Kontakte deg for å utføre undersøkelser om hva du mener om produktene og tjenestene våre.
 • Behandle en jobbsøknad. Hvis du søker på en jobb hos oss eller via oss, samler vi inn og oppbevarer personopplysningene du gir under søknadsprosessen.

Når en behandling krever samtykke, vil samtykke skje ved utfylling av et samtykkeskjema. Et samtykke kan trekkes tilbake til enhver tid.

Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, telefonnummer, stilling og e-postadresse (i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen til selskapet du jobber for). Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post.

Scan Learn as behandler ikke særlige kategorier/sensitive personopplysninger.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Vi lagrer ikke innsamlede personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Det betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode. Hva som er nødvendig vurderes konkret i forhold til den enkelte behandlingen eller kategori av behandlinger.

Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte.

Du har følgende rettigheter til egne personopplysninger:

 • Rett til å be om en kopi av personopplysningene som Scan Learn as har om deg.
 • Rett til å be Scan Learn as korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
 • Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for Scan Learn as å oppbevare slike data.
 • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.
 • Du har rett til å forlange at behandling av personopplysninger om deg begrenses, eller helt slettes fra Scan Learn`s databaser.

Deler vi opplysningene dine med tredjeparter?

Vi deler ikke personopplysningene med tredjeparter, men Scan Learn as kan bruke underleverandører til å behandle personopplysninger på vegne av oss.

I så fall har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandlingsavtale.

Hvis underleverandøren behandler personopplysninger utenfor EU/EØS-området, må slik behandling være i samsvar med rammeverket EU-US Privacy Shield, EUs standardkontraktsvilkår for overføring til tredjeland eller et annet spesifikt fastsatt rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger til et tredjeland.

Endringer i denne personvernerklæringen

Scan Learn as forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer.

Har du spørsmål eller er du misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du kontakte oss på post@scanlearn.no.

Du finner mer om dine rettigheter hos Datatilsynet på www.datatilsynet.no.