Hovedmeny

Betingelser og vilkår

Påmelding er bindene. Dersom du er forhindret fra å møte, er du velkommen til samme kurs på et senere tidspunkt innen 1 år. Alternativt kan du sende en annen fra bedriften i ditt sted.

Vi tar forbehold om nok påmeldte til alle kurs og at sted og instruktør kan bli endret.

Innbetalte beløp refunderes kun ved forhold som er forårsaket arrangør (Scan Learn as).

Ved bedriftinterne kurs tilkommer mva, åpne kurs og foredrag er fritatt mva.