fbpx

NLP Master Practitioner – Stavanger

Utdannelsen følger de internasjonale retningslinjer for NLP Master Practitioner sertifisering og henvender seg til deg som er interessert i å lære mer om dette spennende fagfeltet.

Opptakskrav er at du har godkjent sertifisering fra NLP Practitioner utdannelse, enten fra Scan Learn eller fra annet godkjent institutt.

NLP Master Practitioner er verdifull på de ulike nivå av ledelse enten det er næringsliv, offentlig forvaltning eller du vil bruke det i egenutvikling og som støtte som god kollega og venn.

Utdannelsen inneholder mye praktisk trening der vi går i dybden en rekke kommunikasjonsverktøy og forandringsverktøy. Deltakerne benytter disse i sin egen utvikling og verktøyene gir deg flere valg for økt personlig trygghet og kompetanse. Utdannelsen gir deg kunnskap, viten og trening i hvordan det menneskelige sinn fungerer, og er svært innholdsrik og motiverende på en interessant måte.

Utdannelsen egner seg både til faglig og personlig utvikling, og er en fordypning også for deg som vil ha en videregående profesjonell utdannelse innen coaching.

«… Kristoffer er utrolig flink til å få oss til å føle oss flinke, og er fantastisk til å lære fraseg. ”Spirituell” Jeg vil på det varmeste anbefale Scan Learn`s undervisningsopplegg, og kommer til å spre dette til alle jeg kjenner som er på jakt etter videre / egenutvikling. Anbefales…» – Heidi Senstad, Sandnes

Kurset går over to moduler à fem dager, og har som ett av sine klar mål at du skal få frem den positive energien og kraften som du vet at du har. Både hos deg selv og andre, når du vil.. vil du ikke også..

Programmet:

Master treningen er effektiv fordi den arbeider med forandringer på et høyt logisk nivå, på verdi og identitetsnivå.

Du lærer om hvordan forskjellige mennesker oppfatter situasjoner ulikt, og hva det er som påvirker vår oppfattelsesevne. Vi går i dybden på ulike motivasjonsstrategier, formuleringer og hvordan vår egen oppfattelsesevne medvirker til vår egen kommunikasjon med oss selv og andre. Du lærer videre om bevisstgjørende spørsmål som hjelper deg og andre til å finne løsninger.

Du lærer hvordan du bedre kan ta beslutninger, og frigjør deg fra uønsket avhengighet. I kommunikasjonsretning vil du lære om språkets overflate og om språkets dypere betydning. Dette er et av de områdene innen NLP som blir viet størst oppmerksomhet i masterutdannelsen

Du vil dessuten bli bevisst hva som motiverer nettopp deg, og får innblikk og trening i bruk av en rekke forandringsverktøy.

Du vil lære om personlige mål og målsetting og hvordan disse sjekkes ut for å matche nettopp dine verdier. Her vil du lære teknikker for å løse indre konflikter, og du vil lære å bruke tidslinje-metoden i praksis. Vi går også til et dypere plan innen kommunikasjonstrening, og lærer om metaforer, språk og språkformuleringer.

Modelleringsprosjektet kan du glede deg til. Lær hvordan du avdekker din egen strategi for indre suksessmotivasjon slik at du kan ta den i bruk når du ønsker det. samt at du vil lære hvordan du kan modellere andres suksesstrategier.

Vi frisker opp tidligere kunnskap og klargjør for sertifiseringsmodulen med skriftlig prøve, demonstrasjon av to selvvalgte øvelser samt evaluering og avslutning.

«… Kristoffer er engasjert, morsom, engasjerende, troverdig og veldig faglig dyktig. Utdannelsen har vært fantastisk og utrolig lærerik.. Kombinasjonen teori og praksis veldig bra..også fint med rom for refleksjon og diskusjon… Jeg opplever at Scan Learn står inne for det de sier , og at de leverer høy kvalitet både faglig og etisk. Anbefales..» – Kari Holmen, Kristiandsand

NLP Master Practitioner gir en formidabel mestringsglede og følelse:

Coaching begynner med at du behersker selvledelse, eller ”superledelse” som noen kaller det.

På våre utdannelser har vi med tema og øvelser som gir deg forutsetninger til å bli excellent i selvledelse og coaching. Du vil blant annet lære om den innbyrdes avhengighet der er mellom positivt press, prestasjoner og stress. Hvordan bruke og balanse disse elementene for å coache deg selv og andre til glimrende resultater innen de områder av livet som er viktige.

Noen kaller dette temaet for den mest avanserte og personlige kilden til positiv energi og kraft – nemlig en ressursfull tilstand som gir produktiv motivasjon.

Kvaliteten, læringen, tryggheten, utfordringene, og veldig godt samhold kombinert med full respekt for den enkelte gjør at deltagere fra hele landet kommer til våre utdannelser.

Dette beviser høy kvalitet, og det forplikter oss til stadig til å utvikle våre undervisningsopplegg videre.

Når du velger denne utdannelsen hos Scan Learn as, får du både en grundig teoretisk kunnskap og praktisk trening innen begge de mest brukte retningene innen coaching, nemlig både Life-Coaching og Business / Prestasjons Coaching.

… han er faglig sterk og en god kommunikator …en uslåelig kombinasjon..ryddig, humørfylt , og flink til å involvere.. Jeg vil anbefale Scan Learn sitt opplegg, jeg vet jo at det fungerer..» – Trond Dybevaag, Bergen

Temaene gir svar på blant annet:

 • Slik får du umiddelbar adgang til din personlige bank av skjulte ressurser.
 • Hvordan vi mennesker uttrykker oss forskjellig og forstår verden på forskjellige måter.
 • Hvordan bruke språket med større presisjon og eleganse for å bli bedre forstått.
 • Hvordan bli bedre på å forstå andre, og dermed skape enda bedre kontakt.
 • Hvordan sammenhengen er mellom språk, kroppsspråk, tenkemåter og adferd.
 • Avanserte språkmodeller, om Meta- pg Miltonmetoden.
 • Hvilke verdier og trossystemer styrer deg og andre.
 • Logiske nivåer og ledelse stil
 • Hvordan forandre negativ tro og bygge selvtillit som varer.
 • Hvordan identifisere og slippe taket på uønsket redsel og begrensede overbevisninger og tankemønstre.
 • Hvordan arbeide med egenmotivasjon og være en inspirator for andre.
 • Hvordan bearbeide indre konflikter – noe i meg vil det ene, og noe i meg det andre.
 • Hvordan komme i en ressursfylt tilstand nå ?

NLP er verdens raskest voksende gren innen personlig utvikling fordi den inneholder kraftig virkende verktøy for kommunikasjon, endring og positiv personlig vekst.

«… opplevde utdanningen som inkluderende, givende og god. Kristoffer er positiv og utadvendt og viser tydelig at han brenner for stoffet, og spleiser deltagerne raskt som gruppe… Jeg valgte Scan Learn fordi at de har et godt navn og rykte i dette faget. Jeg gjorde et godt valg, og vil være en god ambassadør.. Anbefales.» – Steinar Jøraanstad, Oslo

Undervisningen foregår som forelesning, demonstrasjoner og som øvelser, og med stor respekt for den enkelte deltager. I en positiv og lett stemning håndterer vi seriøse emner på en begripelig måte.

Fokus er på deltagerens læringsresultat og på denne måten blir det lettere å integrere stoffet gjennom egen utforskning.

Alt dette på bare 10 dager.

Du sparer tid og penger i forhold til andre tilsvarende kurs fordi du forbereder deg foran hver av modulene etter læreplanen i ditt eget tempo, og fordi at undervisningen er svært konsentrert. Nåværende kursdeltagere har stor glede av å møtes i mellomperioden, og framtidige deltagere oppfordres også til dette. Det blir for mange et nytt positivt nettverk med interessante kolleger.

Internasjonal sertifisering:

Utdannelsen avsluttes med en praktisk evaluering der deltageren får anledning til å demonstrere at han/hun kan det grunnleggende stoffet på en tilfredsstillende måte for en Internasjonal sertifisering som Certified NLP Master Practitioner

Dokumentasjon:

Kursmateriellet er på norsk, og inneholder en rekke praktisk ”bonusmateriale” som du som deltager vil sette stor pris på. Sannsynligvis et av de best dokumenterte NLP Master Practitioner utdannelsene i Norge.

Forkunnskaper og intervju:

Du trenger er en åpen holdning, nysgjerrighet og mye lærelyst, samt at du er sertifisert NLP Practitoner fra Scan Learn , eller annet sertifisert institutt.

Som deltager blir du ringt opp etter avtale for et 15 – 20 minutters intervju og samtale om nettopp din målsetting med denne utdannelsen.

Lenge siden du tok din NLP Practitioner utdannelse ? Vi repeterer slik at du fort kommer inn i stoffet igjen på en trygg måte.

Utdanningen går over 10 hektiske dager i svært moderne lokaler i det nye Stadionparken, Viking Stadion i Stavanger. Gode tog, buss og parkeringsmuligheter.

Kursdagene er lagt til både hverdager og helg. Dette passer de fleste da du deltar på kurset dels på egen tid og dels på arbeidstid.

Les mer og bestill:

[button link=»https://www.scanlearn.no/kurskalender/» bg_color=»f48003″]Se kurskalender[/button]

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *